Sveučilišni savjetovališni centar


Sveučilišni savjetovališni centar (SSC) sastavnica je Sveučilišta u Rijeci koja je osnovana s ciljem pružanja različitih oblika podrške i pomoći studentima i djelatnicima riječkog Sveučilišta. Sve su usluge centra besplatne za korisnike. U okviru SSC-a djeluju Psihološko savjetovalište, Ured za studente s invaliditetom i Ured za karijere.


                                                        

Psihološko savjetovalište
svim studentima i djelatnicima Sveučilišta u Rijeci pruža stručnu psihološku pomoć i podršku u postizanju akademskih uspjeha, povećanju efikasnosti studiranja i unapređenju kvalitete života. Pored individualnog i grupnog savjetovanja koje se provodi s ciljem prevladavanja različitih teškoća u učenju, ovladavanja tjeskobnim i depresivnim stanjima, rješavanja problema u odnosima s drugima, nezadovoljstva sobom itd., nude se i različite edukativne aktivnosti, kao što su predavanja, radionice, tribine, letci i brošure.

                                                      

Ured za studente s invaliditetom namijenjen je studentima s oštećenjima vida i sluha, tjelesnim invaliditetom,  višestrukim oštećenjima, kroničnim bolestima, ali i ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija s ciljem da im se osiguraju uvjeti za uspješno i kvalitetno studiranje. Ured pruža informacije, izravnu pomoć i podršku pri rješavanju specifičnih potreba studenata sukladno vrsti invaliditeta. Nastavnicima nastoji pružiti informacije o načinima prilagodbe nastave te ispita potrebama studenata s invaliditetom.
 
                                                            
                                                        

Ured za karijere namijenjen je studentima Sveučilišta u Rijeci. Pruža mogućnost poticanja razvoja vještina upravljanja karijerom kod studenata kao i praćenja njihovih poduzetničkih namjera. Također, putem  radionica i raznih edukativnih sadržaja studentima se nudi mogućnost povećanja njihove kompetentnosti i konkurentnosti na tržištu rada, ali i povezivanje s potencijalnim poslodavcima. Kroz svoj rad, ured za karijere nudi i mogućnost karijernog savjetovanja (individualnog i grupnog) kako bi se studentima olakšao ulazak na tržište rada.