Aktivnosti Ureda za studente s invaliditetom SSC-a

      

     

 

 • Informiranje sadašnjih i potencijalnih studenata s invaliditetom o pravima i mogućnostima potpore te posredovanje pri ostvarivanju prava


 • Prikupljanje podataka o studentima s invaliditetom te izrada baze i mailing liste studenata 


 • Utvrđivanje potrebne potpore u prilagodbi akademskog okruženja studentima s invaliditetom


 • Organizacija individualne potpore i podrške angažiranjem studenata-asistentata


 • Prilagodba nastavne literature prema individualnim potrebama studenata s invaliditetom

 • Upute za dobivanje prilagođene literature i evidencija prilagođene nastavne literature mogu se preuzeti na poveznici.


 • Posudba specijalizirane opreme


 • Potpora u prilagodbi nastave i ispita sukladno vrsti invaliditeta


 • Organizacija prijevoza za studente s tjelesnim invaliditetom u suradnji s Udrugom "Znam"


 • Informiranje i senzibiliziranje akademske zajednice o izazovima studiranja studenata s invaliditetom (predavanja, tribine, radionice...)


 • Praćenje i unapređivanje kvalitete studiranja studenata s invaliditetom