Aktivnosti Ureda za studente s invaliditetom SSC-a

      

     

 

  • Informiranje sadašnjih i potencijalnih studenata s invaliditetom o pravima i mogućnostima potpore te posredovanje pri ostvarivanju prava


  • Prikupljanje podataka o studentima s invaliditetom te izrada baze i mailing liste studenata 


  • Utvrđivanje potrebne potpore u prilagodbi akademskog okruženja studentima s invaliditetom


  • Organizacija individualne potpore i podrške angažiranjem studenata-asistentata

Upitnik o potrebi za vršnjačkom potporom


  • Prilagodba nastavne literature prema individualnim potrebama studenata s invaliditetom

Upute za dobivanje prilagođene literature i evidencija prilagođene nastavne literature mogu se preuzeti na poveznici.


  • Posudba specijalizirane opreme


  • Potpora u prilagodbi nastave i ispita sukladno vrsti invaliditeta


  • Organizacija prijevoza za studente s tjelesnim invaliditetom


  • Informiranje i senzibiliziranje akademske zajednice o izazovima studiranja studenata s invaliditetom (predavanja, tribine, radionice...)


  • Praćenje i unapređivanje kvalitete studiranja studenata s invaliditetom