Korisne informacije

 
              Preuzmite dokument ovdje.

 


Vodič pravilnog ophođenja prema osobama s invaliditetom


Izvor: Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida
 


 

Sportski klubovi osoba s invaliditetom

U suradnji sa Športskim savezom osoba s invaliditetom Grada Rijeke, obavještavamo studente s invaliditetom da na poveznici mogu preuzeti popis sportskih klubova osoba s invaliditetom, članova Športskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke. 

Također, zanimljiv video prilog o radu klubova možete preuzeti na poveznici, a putem YouTube  kanala možete pratiti aktualnosti vezanih uz sport osoba s invaliditetom.

Za sve detaljnije informacije koje se odnose na sport osoba s invaliditetom u Rijeci, možete se obratiti navedenom Športskom savezu putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefona 051 312 226 (kontakt je gđa. Tatajna Udović, mag. cult.)

 Obavijest: Protokol za skrb i praćenje studenata sa zdravstvenim teškoćama, invaliditetom i kroničnim bolestima

Obavještavamo studente ovim putem da je Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj sjednici održanoj 4. travnja 2017. usvojio Protokol za skrb i praćenje studenata sa zdravstvenim teškoćama, invaliditetom i kroničnim bolestima.

Prijedlog Protokola su izradili Odjel za školsku i sveučilišnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Ured za studente s invaliditetom SSC-a. Svrha je protokola usustaviti primjer dobre prakse te studentima sa zdravtsvenim teškoćama, kroničnim bolestima i invaliditetom omogućiti uspješno studiranje i akademska postignuća u slučaju da su im potrebne prilagodbe tijekom studiranja ili status mirovanja studentskih prava zbog bolesti.

Molimo studente koji imaju potrebu za prilagodbama na studiju i/ili pokretanjem statusa mirovanja da pročitaju Protokol. Studenti koji imaju potrebu za prilagodbama na studiju su obvezni ispuniti Zahtjev za prilagodbu na studiju kojega dostavljaju koordinatoru za studente s invaliditetom na svojoj sastavnici i/ili Uredu za studente s invaliditetomm SSC-a.

Popis nadležnih školskih/sveučilišnih liječnika na području PGŽ-a možete preuzeti na poveznici.

Za bilo kakva dodatna pitanja slobodno nam se obratite putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefona 051/265-844.


 


 

Prilagodba ispitne tehnologije na ispitima državne mature

Kandidati s invaliditetom imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature (primjerice, produljeno vrijeme pisanja ispita, uvećani tisak, pravo na osobnog pomagača i sl.). Za ostvarivanje prava potrebno je obratiti se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr).

Ukoliko ste učenik s teškoćama za ostvarenje prava na prilagodbu ispitne tehnologije potrebno je javiti se ispitnom koordinatoru u školi. Svi ostali kandidati s invaliditetom trebaju pratiti stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje.

Ukoliko postoji potreba, kandidati se mogu javiti i Uredu za studente s invaliditetom gdje će dobiti potrebne informacije i podršku u prijavi ispita državne mature.

 


 

Individualizirano prilagođeni postupak polaganja dodatnih provjera za upis na studij

U novome sustavu upisa na studije, u kojem se vrednuju ispiti državne mature, neke sastavnice Sveučilišta u Rijeci provode dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti. Svaki kandidat s invaliditetom i ostalim dokumentiranim teškoćama ima pravo na individualizirano prilagođeni postupak u slučaju dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti.

Kako bi to pravo ostvario, kandidat je dužan javiti se Uredu za studente s invaliditetom sa zahtjevom za prilagodbu koji je potrebno potkrijepiti sljedećom dokumentacijom:

- Odlukom o prilagodbi ispitne tehnologije na ispitima državne mature Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

- Rješenjem o kategorizaciji invaliditeta (stupnju tjelesnog oštećenja) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 


 

Prednost pri upisu

Kandidati s invaliditetom koji imaju stupanj tjelesnog oštećenja 60% ili više, uz uvjet prelaženja razredbenoga praga, imaju pravo prednosti pri upisu.

Uvjeti: položeni svi ispiti obveznoga i izbornoga dijela državne mature koji su obavezan uvjet za upis na pojedine studijske programe i ondje gdje je to potrebno položene dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje propisuje visoko učilište. Visinu razredbenoga praga dodatne provjere određuju visoka učilišta.

Kako bi kandidat ostvario ovo pravo, potrebno je do određenog vremenskog roka Središnjemu prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje preporučenom poštom poslati rješenje o stupnju tjelesnoga oštećenja  (original ili ovjerenu presliku).


Rješenje je potrebno poslati na adresu:
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Središnji prijavni ured
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb


Više informacija o upisima možete naći na stranici mrežnoj stranici Postani student i www.studij.hr.
 


 

Oslobođenje od plaćanja troškova studija

Studenti koji po prvi put upisuju prvu godinu studija imaju pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija.

Studenti koji imaju utvrđen postotak tjelesnog oštećenja 60% i veći, a koji upisuju višu godinu studija navedenih akademskih godina, ostvaruju pravo na daljnju punu subvenciju participacije u troškovima studija ako su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 30 ECTS bodova (prema Odluci o programskom financiranju javnih visokoh učilišta u RH u ak. god. 2018./19., 2019./20. i 2021./22.).


 


 

Pravo na izravno dobivanje mjesta u studentskom smještaju

Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invaliditeta – iznad 50% tjelesnog oštećenja imaju pravo na izravno dobivanje mjesta u studentskim naseljima I.G.Kovačić u Rijeci i Trsat.

Studenti s invaliditetom od 6. do 10. kategorije (do 50%) ostvaruju dodatne bodove.

Uvjeti smještaja, potrebna dokumentacija i rok predaje dokumentacije navode se u natječaju za raspodjelu mjesta u studentskome naselju stoga je važno pratiti internetske stranice Studentskog centra  - www.scri.uniri.hr

 


 

Stipendije i nagrade za studente s invaliditetom

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje državne stipendije studentima s invaliditetom poslijediplomskih studija. Natječaj se raspisuje početkom akademske godine na sljedećoj adresi: www.mzo.hr.

U okviru programa „Solidarnost”  Fonda Aleksandar Abramov Sveučilište u Rijeci dodjeljuje stipendije i financijske pomoći redovitim i izvanrednim studentima
slabijeg socioekonomskog statusa, i to u više kategorija. Natječaj se raspisuje početkom kalendarske godine na adresi www.uniri.hr

Ured za studente s invaliditetom SSC-a dodjeljuje jednokratnu novčanu nagradu najuspješnijem studentu s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci. Natječaj se raspisuje krajem godine na mrežnoj stranici Ureda (www.ssc.uniri.hr/ured-za-studente-s-invaliditetom) i Sveučilišta u Rijeci (www.uniri.hr).

Institut za razvoj obrazovanja pokrenuo je novu verziju portala o stipendijama koja donosi brojne zanimljivosti, uključujući novi pretraživač institucija u Hrvatskoj koje dodjeljuju stipendije. Više o portalu i stipendijama možete naći na www.stipendije.info.

 


 

Naknada dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) osigurava naknadu dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom.

Prijava za potporu podnosi se MZO-u na posebnom obrascu koji se može preuzeti na internetskoj stranici Ministarstva – www.mzo.hr 

Uz obrazac potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (NN, br. 23/15).

 


 

Prijevoz za studente s tjelesnim invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci

Studenti s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci imaju svakodnevno na raspolaganju prijevoz prilagođenim vozilom pri čemu prednost imaju studenti s tjelesnim invaliditetom. Prijevoz studenata s invaliditetom uključuje prijevoz od mjesta boravišta unutar Rijeke i bliže okolice do relevantne sastavnice Sveučilišta u Rijeci kao i na druga mjesta vezana uz izvršavanje obaveza na studiju i obratno.

Kako bi ostvarili pravo na prijevoz studenti se moraju javiti Uredu za studente s invaliditetom.

 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci

Studenti s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci imaju mogućnost dobivanja vršnjačke potpore koja se može ostvariti:

- putem angažiranja studenta-asistenta

Potpora se definira prema individualnim potrebama studenata s invaliditetom, a može uključivati primjerice potporu pri dolasku/odlasku na
fakultet i kretanju po prostoru, potporu pri rješavanju nekih administrativnih procedura, potporu u nabavci literature i fotokopiranju i slično. Za dobivanje studenta-asistenta potrebno je javiti se Uredu za studente s invaliditetom tijekom rujna za zimski semestar, odnosno tijekom veljače za ljetni semestar svake akademske godine.


- na kolegiju "Vršnjačka potpora"

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom zajednički je izborni kolegij za studente Sveučilišta u Rijeci, čija bodovna vrijednost  iznosi 3 ECTS-a. Uvjet za pohađanje kolegija: student s invaliditetom izražava potrebu za vršnjačkom potporom i pristaje da potporu pruža student koji se prijavljuje na kolegij te da su oba studenta na istome studijskom programu i godini studija. Način izvođenja kolegija: pripremna radionica, pružanje vršnjačke potpore u obimu od 3 sata tjedno uz superviziju, a sve u skladu s individualnim potrebama studenata s invaliditetom.


 Digitalizacija literature

Ured za studente s invaliditetom na zahtjev studenta s invaliditetom digitalizira nastavnu literaturu u suradnji s Udrugom za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "Zamisli". Za dobivanje digitalizirane literature potrebno je kontaktirati Ured.

 Posudba specijalizirane opreme

Ured za studente s invaliditetom posjeduje specijaliziranu opremu (mala prijenosna računala, ručni skener, stolno i ručno elektroničko povećalo, brajičnu bilježnicu, prijenosna računala sa ugrađenom govornom jedinicom, čitačem ekrana i softverom za uvećanje sadržaja na ekranu i sl.) koju mogu koristiti studenti s invaliditetom.  Za dodatne informacije o načinima posudbe opreme potrebno je kontaktirati Ured.

 
.