O nama

Dostupnost obrazovanja na svim razinama pod jednakim uvjetima bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, uključujući i invaliditet, zajamčena je Ustavom Republike Hrvatske. Unatoč tome, srednjoškolci s invaliditetom u manjoj se mjeri odlučuju za studiranje. Razlozi tome mogu biti različiti: od arhitektonskih barijera, vlastitih i stavova okoline o vještinama i sposobnostima osoba s invaliditetom, ali i neodgovarajućeg sustava podrške u kontekstu visokog obrazovanja.

Kako bi se sadašnjim i budućim studentima s invaliditetom osigurali uvjeti za kvalitetno i jednako dostupno obrazovanje, Sveučilište u Rijeci je u sklopu Sveučilišnog savjetovališnog centra osnovalo Ured za studente s invaliditetom.

 


 

Ured je namijenjen studentima s:

 • oštećenjem vida

 • oštećenjima sluha

 • tjelesnim invaliditetom

 • višestrukim oštećenjima

 • kroničnim bolestima

 • teškoćama u učenju (disleksija, disgrafija i sl.)

 • ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studijaUkoliko ste student s invaliditetom, javite nam se ukoliko:
 

 • trebate informacije vezane uz načine ostvarivanja prava na: individualizirano prilagođen način polaganja dodatnih provjera za upis na fakultet te ispita tijekom studija, izravan upis, oslobađanje od plaćanja troškova studija, izravno mjesto u studentskom domu, naknadu dijela troškova prijevoza

 • imate potrebu za vršnjačkom potporom (studentom-asistentom)

 • trebate informacije o mogućnostima dobivanja stipendije na osnovu invaliditeta

 • imate potrebu za specijaliziranim prijevozom od mjesta boravišta unutar Rijeke i bliže okolice do fakulteta i iobratno

 • imate potrebu za digitaliziranom i prilagođenom literaturom

 • imate potrebu za specijaliziranom opremom (ručnim skenerom, stolnim ili ručnim elektroničkim povećalom, brajičnom bilježnicom, malim prijenosnim računalom sa ugrađenom govornom jedinicom i čitačem ekrana...)


Važnu ulogu u radu Ureda imaju:

Koordinatori za studente s invaliditetom na sastavnicama koji predstavljaju poveznicu između studenata s invaliditetom, nastavnika, osoblja sastavnica i Ureda za studente s invaliditetom.

Koordinator je kontakt osoba na sastavnici (fakultetu/akademiji) kojoj se studenti mogu obratiti kako bi ostvarili svoja prava prilagodbe nastave i ispita te ujedno riješili sva ostala pitanja koja se vežu uz prava i studiranje studenata s invaliditetom.

Popis koordinatora na svakoj sastavnici dostupan je na poveznici.U radu Ureda sudjeluju:


 • prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, voditeljica Sveučilišnog savjetovališnog centra

 • doc. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, koordinatorica Ureda za studente s invaliditetom

 • Savjet Ureda za studente s invaliditetom

 

 • dr. sc. Sandra Bošković, prof. rehab., Fakultet zdravstvenih studija

 

 • doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, Učiteljski fakultet

 

 • prof. dr. sc. Budislav Vukas, Pravni fakultet
 
 • doc. dr. sc. Sarah Czerny, Filozofski fakultet

 

 • Tino Vodanović, Filozofski fakultet (predstavnik studenata s invaliditetom)
 
 • Sanja Korkut, mag. paed. et. univ. bacc. phil., voditeljica Ureda za studente s invaliditetom