O nama

Dostupnost obrazovanja na svim razinama pod jednakim uvjetima bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi, uključujući i invaliditet, zajamčena je Ustavom Republike Hrvatske. Unatoč tome, srednjoškolci s invaliditetom u manjoj se mjeri odlučuju za studiranje. Razlozi tome mogu biti različiti: od arhitektonskih barijera, vlastitih i stavova okoline o vještinama i sposobnostima osoba s invaliditetom, ali i neodgovarajućeg sustava podrške u kontekstu visokog obrazovanja.

Kako bi se sadašnjim i budućim studentima s invaliditetom osigurali uvjeti za kvalitetno i jednako dostupno obrazovanje, Sveučilište u Rijeci je u sklopu Sveučilišnog savjetovališnog centra osnovalo Ured za studente s invaliditetom.

 

 

Ured je namijenjen studentima s:

 • oštećenjem vida
 • oštećenjima sluha
 • tjelesnim invaliditetom
 • višestrukim oštećenjima
 • kroničnim bolestima
 • teškoćama u učenju (disleksija, disgrafija i sl.)
 • ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studijaUkoliko ste student s invaliditetom, javite nam se ukoliko:
 

 • trebate informacije vezane uz načine ostvarivanja prava na: individualizirano prilagođen način polaganja dodatnih provjera za upis na fakultet te ispita tijekom studija, izravan upis, oslobađanje od plaćanja troškova studija, izravno mjesto u studentskom domu, naknadu dijela troškova prijevoza
 • imate potrebu za vršnjačkom potporom (studentom-asistentom)
 • trebate informacije o mogućnostima dobivanja stipendije na osnovu invaliditeta
 • imate potrebu za specijaliziranim prijevozom od mjesta boravišta unutar Rijeke i bliže okolice do fakulteta i obratno
 • imate potrebu za digitaliziranom i prilagođenom literaturom
 • imate potrebu za specijaliziranom opremom (ručnim skenerom, stolnim ili ručnim elektroničkim povećalom, brajičnom bilježnicom, malim prijenosnim računalom sa ugrađenom govornom jedinicom i čitačem ekrana...)


Važnu ulogu u radu Ureda imaju:
 

Koordinatori za studente s invaliditetom na sastavnicama koji predstavljaju poveznicu između studenata s invaliditetom, nastavnika, osoblja sastavnica i Ureda za studente s invaliditetom. Koordinator/ica je kontakt osoba na sastavnici (fakultetu/akademiji) kojoj se studenti mogu obratiti kako bi ostvarili svoja prava prilagodbe nastave i ispita te ujedno riješili sva ostala pitanja koja se vežu uz prava i studiranje studenata s invaliditetom.

Popis koordinatora na svakoj sastavnici dostupan je na poveznici.
 

Liječnici školske/sveučilišne medicine koji su zaposlenici Zavoda za javno zdravstvo, a obavljaju preventivu u obliku sistematskih pregleda, prilagodbe nastave, savjetovanja o kroničnim bolestima i slično.

Popis liječnika školske/sveučilišne medicine na svakoj sastavnici dostupan je na poveznici.
 


U radu Ureda sudjeluju:


 • prof. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, voditeljica Sveučilišnog savjetovališnog centra
 • doc. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, koordinatorica Ureda za studente s invaliditetom
 • Savjet Ureda za studente s invaliditetom
 • dr. sc. Sandra Bošković, prof. rehab., Fakultet zdravstvenih studija
 • doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, Učiteljski fakultet
 • prof. dr. sc. Budislav Vukas, Pravni fakultet
 • doc. dr. sc. Sarah Czerny, Filozofski fakultet
 • Tino Vodanović, Filozofski fakultet (predstavnik studenata s invaliditetom)
 • Sandra Nuždić, prof., voditeljica Ureda za studente s invaliditetom


Budite informirani:

Za primanje obavijesti o našim aktivnostima i događanima te korisnim informacijama za studente s invaliditetom prijavite se na mailing listu Ureda za studente s invaliditetom.
Ured za studente s invaliditetom se zahvaljuje kolegici Sanji Korkut, mag. paed. et. univ. bacc. phil., na uloženom trudu, vremenu i entuzijazmu kojima je ostvaren nemjerljiv doprinos kako u fazi konstituiranja, tako i u daljnjoj izgradnji Ureda i njegove prepoznatljivosti u akademskoj i široj zajednici.